EKW księgi wieczyste – Co to jest EKW i jak odczytać informacje z księgi wieczystej

EKW – co to jest?

EKW to skrót od „Ewidencji Ksiąg Wieczystych”. Jest to rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy i ma na celu udokumentowanie własności nieruchomości. Do EKW wpisuje się informacje dotyczące właściciela, rodzaju nieruchomości oraz wszelkie związane z nią prawa i obciążenia.

Wpis do EKW jest konieczny przy nabyciu nieruchomości, ale też w przypadku zbycia, dziedziczenia lub wpisania hipoteki. Dlatego cenną umiejętnością jest umiejętność odczytywania informacji z księgi wieczystej.

Rodzaje ksiąg wieczystych

Istnieją dwie rodzaje ksiąg wieczystych – księga wieczysta pierwotna oraz księga wieczysta wtórna. Pierwsza z nich powstaje przy pierwszym wpisie w EKW i zawiera informacje o składających się na własność nieruchomości podmiotach. Księga wieczysta wtórna to z kolei dokumentacja zmian i uzupełnień dokonywanych po wpisie pierwotnym.

Odczytywanie informacji z EKW

Odczytywanie informacji z EKW jest dość proste, jeśli wie się, na co zwrócić uwagę. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na:

1. Numer działki – numer służy do jednoznacznej identyfikacji nieruchomości i podany jest w formacie KW.

2. Dane właściciela – w rubryce „imię i nazwisko” znajduje się informacja o obecnych właścicielach nieruchomości, a w rubryce „tytuł przysługujący wraz z udziałem” znajdziemy informacje o ilości osób posiadających udziały w nieruchomości.

3. Prawa oraz obciążenia – w księdze wieczystej zawarte są informacje o wszelkich związanych z nieruchomością prawach i obciążeniach, takich jak wpis hipoteki, służebności czy użytkowanie wieczyste.

4. Historia nieruchomości – informacje o zmianach w księdze wieczystej pozwalają na śledzenie historii nieruchomości, takich jak zmiana właścicieli czy wprowadzenie hipoteki.

5. Ostatnie wpisy – w rubryce „uwagi sądowe i organów administracji rządowej” znajdują się informacje o ostatnich zmianach dokonanych w księdze wieczystej. Może to być np. wpis o nabyciu nieruchomości przez nowych właścicieli lub wprowadzenie nowych ograniczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Znajomość EKW i umiejętność odczytywania informacji z księgi wieczystej to ważna umiejętność dla każdego właściciela nieruchomości. Dzięki temu możemy mieć pełną kontrolę nad własnością i śledzić jej historię. Wieczysta księga stanowi niezwykle ważny dokument, którego zawartość powinna być regularnie sprawdzana i uaktualniana.

Możesz również polubić…