Wieniec na dachu – Znaczenie i funkcje wieńca na dachu oraz jego rola w konstrukcji dachu

Wieniec na dachu – niepozorny element, który pełni jednak bardzo ważną funkcję konstrukcyjną i ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa budynku. Co to dokładnie jest wieńiec na dachu i jakie ma funkcje? W tym artykule szczegółowo omówimy ten temat.

Co to jest Wieniec na dachu i w jakiej składa się z części?
Wieniec na dachu to pozioma belka, która biegnie wzdłuż górnej krawędzi ściany zewnętrznej budynku. Jest to element łączący konstrukcję dachu z murem nośnym budynku. Wieniec składa się z kilku elementów, w zależności od projektu konstrukcyjnego budynku:

– Dźwigar wieńcowy – najważniejszy element wienca. To on przenosi ciężar konstrukcji dachu i równomiernie rozkłada go na mury nośne budynku.
– Drewniane lub metalowe beleki podtrzymujące – elementy, które podtrzymują pokrycie dachowe w miejscach, gdzie styka się ono z wieniem.
– Płaskowniki – elementy spinające dźwigary wieńcowe z belek podtrzymujących.

Funkcje Wieńca na dachu
Wieniec na dachu ma kilka ważnych funkcji, które wpływają na bezpieczeństwo i trwałość całej konstrukcji budynku. Oto główne funkcje wieńca:

1. Podtrzymywanie konstrukcji dachu i równomierne rozprowadzanie ciężaru na mury nośne budynku.
2. Chronienie przed wiatrem – wieniec stabilizuje całą konstrukcję dachu, zapewniając mu sztywność i odporność na silne wiatry.
3. Zapobieganie zapadaniu się dachu – w razie osłabienia konstrukcji dachu, wieńiec zabezpiecza przed całkowitym zapadnięciem całego dachu.
4. Utrzymanie kształtu i wysokości dachu – dzięki wieniowi dach utrzymuje swoją formę i wysokość, co ma duże znaczenie estetyczne dla budynku.
5. Zwiększenie izolacji cieplnej – przestrzeń między murem a konstrukcją dachu wypełniana jest izolacją, co pozwala uzyskać lepsze parametry termiczne całego budynku.

Jak zbudowany jest wieniec na dachu?
Konstrukcja wieńca na dachu jest zależna od indywidualnego projektu budynku. Najczęściej jednak stosuje się dźwigary wieńcowe z belek podtrzymujących, które są wzajemnie ze sobą połączone przy pomocy specjalnych wkrętów lub zapięć. W przypadku większych budynków, w których konstrukcja dachu jest skomplikowana, wieniec może składać się z kilku warstw dźwigarów, uzupełnionych o dodatkowe elementy wzmacniające.

Podsumowanie
Wieniec na dachu to element, który ma dużą funkcję konstrukcyjną i wpływa na bezpieczeństwo całej konstrukcji budynku. Pełni kilka ważnych funkcji, np. podtrzymuje konstrukcję dachu, chroni przed wiatrem, utrzymuje kształt dachu, zapobiega zapadaniu się dachu oraz zwiększa izolacje cieplną. Jak zbudowany jest dany wieniec zależy od indywidualnego projektu budynku, jednak zawsze musi spełniać swoje podstawowe zadania, czyli łączyć konstrukcję dachu z murem nośnym i równomiernie rozkładać ciężar całej konstrukcji dachu.

Możesz również polubić…